Projekty dla dzielnicy Mydlice Północne

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Wykonanie remontu chodnika na osiedlu „Mydlice Północ”

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) wraz z wykonaniem zatoki postojowej (prawa strona od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do wjazdu do budynku przy ul. Sienkiewicza 10). Lokalizacja:chodnik łączący pasaż przy ul. Żeromskiego 13 z ul. Sienkiewicza

Modernizacja pracowni multimedialnej dla społeczności lokalnej, w tym seniorów i młodzieży dzielnicy Mydlice Północne w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Projekt zakłada modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków – doposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. : zestawy komputerowe (15), oprogramowanie MS Windows, Office, Photoshop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z rzutnikiem, głośniki, okablowanie. Pracownia dostępna byłaby dla społeczności lokalnej osiedla. Lokalizacja:Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Centrum Rozrywki dla Starszych i Młodszych

Projekty zakłada budowę placu zabaw – zestaw zabawowy, piaskownica, huśtawka podwójna, urządzenie linarne „piramida” ,wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i podbudowy z nawierzchni syntetycznej pod zestawem zabawowym, podbudowy żwirowej pod urządzeniem linarnym; montaż ośmiu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową, montaż ławek oraz koszy na odpady. W kosztach projektu ujęto wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Lokalizacja:teren przy blokach ul. Dąbrowskiego 34,36,38

Parking przy ul. Dąbrowskiego

Projekt zakłada budowę parkingu wraz z drogami obsługującymi. Ilość miejsc (ok.46 )uzależniona będzie od wykonanego projektu technicznego. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami, koszt przebudowy urządzeń podziemnych). Lokalizacja:teren przy ul. Dąbrowskiego 34

Siłownia Fit Park pod chmurką przy ul. Mireckiego

Projekt zakłada budowę siłowni pod chmurką – montaż pięciu urządzeń podwójnych wraz z podbudową, ławek oraz koszy na odpady. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu. Lokalizacja:teren przy ul. Mireckiego 5,7

Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Chopina i ul. Łukasińskiego wraz z utworzeniem miejsc parkingowych

Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – utworzenie miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury. Zarządcą terenu jest spółka ArcelorMittal. Lokalizacja:teren pomiędzy blokami przy ul. Chopina i ul. Łukasińskiego

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice