Projekty dla dzielnicy Błędów

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Rekultywacja terenu – budowa mini siłowni

Projekt zakłada montaż 2 ławek betonowo-drewnianych oraz trzech urządzeń siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Łazy Błędowskie.

Ułożenie kostki brukowej wokół remizy OSP Błędów

Projekt zakłada utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie. W ramach projektu planuje się dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórki i ułożenia krawężnika, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 200m² kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień.

Wykonanie podestu oraz zakup i montaż trybuny sportowej stałej, trzyrzędowej

Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z przeprowadzeniem prac ziemnych oraz dokumentacją projektową. Projekt zlokalizowany jest na terenie LKS „Tęcza Błędów”.

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie

Projekt zakłada remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie. W ramach projektu planuje się pomalować ściany wraz z sufitem, wymienić podłogę oraz drzwi wewnętrzne do sali konferencyjnej.

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 27 w Dąbrowie Górniczej

Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 27 w sprzęt komputerowy w skład którego wejdzie: 18 zestawów komputerowych, laptop, oprogramowanie, kserokopiarka oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym.

Budowa chodnika

Projekt zakłada wykonanie chodnika w pobliżu kościoła w Błędowie. W ramach projektu planuje się ułożyć krawężniki wraz z obrzeżami, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 200 mb kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice