Remont boiska oraz korytarzy szkolnych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Diana Wolak

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 (wymiana nawierzchni, montaż wyposażenia sportowego) oraz przeprowadzenie remontu korytarzy szkolnych (przetarcie tynków wraz z naprawą, położenie tynku cementowo-wapiennego, malowanie). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej.
 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103

 

Szacunkowy koszt: 185 000,00 zł