Wybrukowanie na nowo chodników na os. Łączna

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Katarzyna Lemańska

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). Powierzchnia przeznaczona do remontu ok. 754 m2
 

Lokalizacja: chodniki zlokalizowane na Os. Łączna

 

Szacunkowy koszt: 211 017,18 zł