Zagospodarowanie terenu przy południowej elewacji budynku przy ul. Łącznej 31

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Zbigniew Kulig, Wiesław Banasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż czterech ławek, koszy na odpady, montaż reflektora halogenowego z czujką ruchu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami.
 

Lokalizacja: teren przy budynku ul. Łączna 31

 

Szacunkowy koszt: 10 500,00 zł