Remont chodników oraz wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy ulicą 3 Maja a Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej)

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Małgorzata Włodarczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z wejściami do klatek budynku przy ul.3 Maja 28 ,w tym poszerzenie chodnika przy ścianie wschodniej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej); wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej ( 8 szt.),wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową zatoki postojowej przy budynku ul. Okrzei 7,montaż ławek i betonowych koszy na odpady.
 

Lokalizacja: teren przy ul.3-go Maja 28; chodnik od ul. Okrzei 7 do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

 

Szacunkowy koszt: 217 700,00 zł