Remont drogi i miejsc postojowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Stanisław Szyniec

Omówienie projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 20,22,24 wraz z wykonaniem drogi, miejsc postojowych, oświetlenia parkowego.W kosztach projektu ujęto prace rozbiórkowe, budowlano-montażowe, wykonanie dokumentacji technicznej.
 

Lokalizacja: teren za blokami przy ul. Kościuszki 20,22,24

 

Szacunkowy koszt: 477 000,00 zł