Zakup sceny zewnętrznej z akcesoriami

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Jarosław Poniewierski

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup mobilnej sceny wraz z wyposażeniem akustycznym i oświetleniem  w celu organizowania imprez plenerowych, festynów na terenie dzielnicy oraz miasta.
 

Lokalizacja: teren miasta

 

Szacunkowy koszt: 110 000,00 zł