Więcej zieleni w Centrum – zagospodarowanie zielenią terenu wokół wspólnoty Królowej Jadwigi 6 B w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Agnieszka Paczyńska

Omówienie projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół bloku przy ul. Królowej Jadwigi 6 B: wykonanie dokumentacji, uporządkowanie terenu (w tym demontaż ogrodzenia, ławek, rozbiórkę basenu), montaż ławek, koszy na odpady, nasadzenia ozdobnej roślinności.
 

Lokalizacja: teren przy budynku ul. Królowej Jadwigi 6B

 

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł