Modernizacja chodników Wspólnoty Mieszkaniowej Okrzei 7

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Przemysław Krzemiński

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z dojściami do klatek (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto opracowanie dokumentacji wykonawczej.
 

Lokalizacja:  teren przy bloku ul. Okrzei 7

 

Szacunkowy koszt: 128 420,00 zł