Bezpiecznie, godnie i wygodnie na ul. Wybickiego 4,6,8,10, Szenwalda 1,3; Kwiatkowskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stary Gołonóg. Autor projektu: Jadwiga Michta, Anna Gaweł, Wanda Kurpiel, Tadeusz Kosowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych (ok.12) przy ul. Szenwalda wraz z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, budowę jednego miejsca do gromadzenia odpadów (likwidacja dwóch istniejących obecnie przy ul. Szenwalda i ul. Wybickiego 6), wykonanie miejsc postojowych na wysokości budynków przy ul. Wybickiego 4,8, remont schodów terenowych przy budynku ul. Wybickiego 6. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 

Lokalizacja: teren przy ul. Wybickiego 4,6,8,10; Szenwalda 1,3

 

Szacunkowy koszt: 198 850,00 zł