Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Krasickiego 3 od strony wejścia do klatek schodowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Stary Gołonóg. Autor projektu: Maria Jabłońska

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. 
 

Lokalizacja: ul. Krasickiego 3

 

Szacunkowy koszt: 60 500,00 zł