Ogródek sportowo-rekreacyjny „Na przystani”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Piekło. Autor projektu: Anna Ptak

Omówienie projektu

Projekt zakłada stworzenie placu o charakterze rekreacyjnym: uporządkowanie terenu, montaż czterech urządzeń do siłowni zewnętrznej, stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w szachy, ławek, koszy na odpady, wykonanie ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej. W projekcie ujęto również montaż monitoringu wewnętrznego składającego się z dwóch kamer wraz z rejestratorami zainstalowanymi w budynku ośrodka.
 

Lokalizacja: teren Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” ul. Jasna 29

 

Szacunkowy koszt: 75 000,00 zł