Klub Seniora i Juniora Manhattan na Osiedlu Sikorskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Manhattan. Autor projektu: Ryszard Harańczyk

Omówienie projektu

 Projekt zakłada powstanie klubu osiedlowego dla dzieci i dorosłych na osiedlu Manhattan . Prowadzenie klubu zostanie zlecone organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert. W kosztach projektu ujęto wynagrodzenie instruktorów, zakup materiałów do prowadzenia zajęć merytorycznych (w tym sprzętu multimedialnego), wyposażenie klubu. 
 

Lokalizacja: Osiedle Manhattan

 

Szacunkowy koszt: 225 186,04 zł