Wykonanie nawierzchni dróg wraz z chodnikiem i oświetleniem na ulicy Stawowa

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Antoniów. Autor projektu: Katarzyna Zagajska

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę oświetlenia na ul. Stawowej (ok. 8 punktów). W kosztach ujęto wykonanie projektu, uzgodnienia branżowe, montaż opraw ledowych.
 

Lokalizacja: ul. Stawowa

 

Szacunkowy koszt: 66 579,82 zł