Zielony parking na os. Mickiewicza – ul. Krasińskiego wraz z ławkami i utwardzoną ścieżką

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Grzegorz Potęga

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych, wjazdów, remont placu zagospodarowanego pod parking, budowę ścieżki z płyt deptakowych na odcinku od budynku przy ul. Krasińskiego 44 do ciągu pieszego prowadzącego do hipermarketu „Real” oraz montaż ławek i koszy na odpady.
 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami przy ul. Krasińskiego 44,45,46,47,48,49

 

Szacunkowy koszt: 61 000,00 zł