Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami nr 12,16,19 ul. Mickiewicza – budowa parkingu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Rafał Piasecki

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych (ok.9) z płyt ażurowych na wysokości klatek budynków przy ul. Mickiewicza 16, 19.
 

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 16,19

 

Szacunkowy koszt: 31 200,00 zł