Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 C w Dąbrowie Górniczej i zakup sprzętu do pielęgnacji płyty boiska wraz z niezbędnym doposażeniem

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Autor projektu: Wiesław Dziechciarz

Omówienie projektu

Projekt zakłada ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 C wraz z montażem furtek stalowych. W ramach projektu zakupionych zostanie 5 stojaków rowerowych, 10 koszy parkowych oraz zakupiona zostanie kosiarka samojezdna z koszem na trawę.

 

Lokalizacja: Boisko sportowe przy ul. Idzikowskiego 68 C

 

Szacunkowy koszt: 140 046,33 zł