Bezpieczne przejście przy ulicy Głównej/Koksowniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Małe. Autor projektu: Ewelina Szlęzak

Omówienie projektu

Projekt zakłada odnowienie oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu ul. Koksowniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Główną poprzez montaż azyli dla pieszych. Projekt polega na montażu dwóch wysp z elementów prefabrykowanych o wymiarach 1x2m, montażu pylonów z oznakowaniem oraz wykonaniu oznakowania poziomego. Planuje się także utwardzenie ciągu pieszego – dojścia do przejścia.

 

Lokalizacja: ul. Koksownicza (w rejonie skrzyżowania z ul. Główną)

 

Szacunkowy koszt: 11 480,00 zł