Zakup książek dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Strzemieszyce Małe

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Małe. Autor projektu: Łukasz Frydrych

Omówienie projektu

Projekt zakłada zakup książek w ramach doposażenia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach projektu planuje się dokupić ok. 498 pozycji książkowych w skład który wejdzie literatura beletrystyczna dla dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno naukowa dla dorosłych.

 

Lokalizacja: Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Główna 61

 

Szacunkowy koszt: 10 500,00 zł