Dzielnicowe Centrum Kultury i Sportu

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Małe. Autor projektu: Krystyna Cieplińska

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę 28 okien w budynku, montaż 8 ławek oraz nasadzenie 5 drzew.

 

Lokalizacja: Budynek, w którym mieści się Świetlica Środowiskowa oraz Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Główna 61

 

Szacunkowy koszt: 70 500,00 zł