Zakup nowości książkowych dla filii nr 20 MBP

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice. Autor projektu: Anna Musiał

Omówienie projektu

Celem projektu jest zakupienie nowości wydawniczych, które miały by doposażyć filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w ok. 300 nowych pozycji wydawniczych. 

 

Lokalizacja: Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Topolowa 32)

 

Szacunkowy koszt: 9 960,00 zł