Od juniora do seniora – doposażenie świetlicy i prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Łęki oraz doposażenie placu zabaw w Łęce

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęka. Autor projektu: Agnieszka Pietraszko, Małgorzata Patoleta

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt nagłaśniający, konsolę wraz z grami, stół do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, telewizor, meble, projektor multimedialny itp. Dodatkowo w ramach zadania prowadzone będą działania animacyjne tj. warsztaty szachowe, zajęcia z filcowania, decoupage oraz zajęcia fitness, zumba. Doposażenie placu zabaw polegać będzie na montażu zjeżdżalni z daszkiem oraz kiwaka. Dodatkowo uzupełniony zostanie żywopłot, ogrodzenie oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. 

 

Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa ul. Przelotowa 185 A, plac zabaw przy ul. Przelotowej 125

 

Szacunkowy koszt: 70 979,00 zł