Spotkajmy się

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęka. Autor projektu: Artur Markot

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę zadaszenia nad placem do uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców Łęki. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Łęka. 

 

Lokalizacja: Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce ul. Przelotowa 5

 

Szacunkowy koszt: 57 000,00 zł